Copyright

Copyright © 1998-2018 Dynamic Presentations. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrecht

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen: teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Dynamic Presentations en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang hebben tot deze website.

Bepaalde afbeeldingen op deze website wordt gebruikt onder licentie van PlaceIt.

Bepaalde foto's zijn met toestemming gebruikt en gemaakt door: aloha75.

Door bezoekers van deze website ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitterberichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door Dynamic Presentations worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van deze website en haar diensten.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Dynamic Presentations.