Privacy Policy

Dynamic Presentations (Dynapres) respecteert de privacy van bezoekers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van onze privacy policy geeft Dynapres duidelijkheid in hetgeen Dynapres met uw gegevens doet.

Bezoekergegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. De gegevens van bezochte pagina's worden voor intern beleid gebruikt en voor verbetering van onze website(s). Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.

Persoonsgegevens

U kunt de Dynamic Presentations (Dynapres) website bezoeken zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Er zijn situaties waarbij wij u wel informatie vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor informatie te verwerken of voor een abonnement op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze manier ontvangt Dynapres persoons- of bedrijfsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie wordt gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Dynapres levert gegevens niet door en verstrekt geen gegevens aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Dynapres hier wettelijk een verplichting voor heeft.

Inzage in gegevens

U heeft altijd de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, stelt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek.

Links

De website van Dynamic Presentations (Dynapres) bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Dynapres kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Onze privacy policy heeft slechts betrekking op Dynapres.nl.

Beveiliging

Dynamic Presentations zorgt voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor ons intern gebruik en de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijzigingen

Dynamic Presentations behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.