Website hosting, webhosting

Een website kan nóg zo interessant en efficiënt zijn, als deze niet 24 uur per dag snel te benaderen is, zal het resultaat tegenvallen.

Website hosting is het technisch beschikbaar maken van de website op het Internet. Dynamic Presentations heeft een aantal webhosting kwaliteitseisen geformuleerd waaraan hosting zou moeten voldoen.

Meer informatie over: Dynapres Hosting.