KEI

De Keyword Effectiveness Index (KEI) geeft een indicatie weer van de belangrijkheid en geschiktheid van een trefwoord/-zin aan. Deze waarde wordt bepaald als het kwadraat van het bezoek gedeeld door de mate van concurrentie. Een grote markt voor een trefwoord/-zin geeft (kwadratisch) hogere KEI. Bij weinig concurrentie neemt de KEI eveneens toe.